Borgers

 

Projekt OPPIK:    BORGERS ROKYCANY Úspora energie 2015 až 2017

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o poskytnutí dotace na realizaci projektu "BORGERS ROKYCANY Úspora energie 2015 až 2017", registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002792, prioritní osa PO-3 "Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin."

Příjemce dotace: BORGERS CS spol. s r.o., Mánesova 2150/81, 301 00 Plzeň
IČ: 49787365
Statutární orgán: Lubor Šabacký, Uwe Hengstermann
Kontaktní osoba: Roman Pikola, projekt@pikola-finanzberatung.cz, tel: 737 688 563

Na projekt bude čerpána dotace z EU ve výši 30%.

Cíl projektu:
Obecně mají opatření za cíl trvale přispět ke snížení spotřeby energie.

Opatření č. 1 - výměna stávajícího osvětlení v hale č. 1 - nový inteligentní systém osvětlení, trvale sníží spotřebu elektrické energie a umožní lepší světelné pracovní podmínky.
Mezi způsobilé výdaje zde v závodě Rokycany patří primárně výdaje na technologická zařízení, dále na instalační a montážní práce.
Místo realizace: Stehlíkova 1111, 337 01 Rokycany
 
Opatření č. 2 - zateplení objektu /  budovy č. 33 bez č.p., pozemek st.p. 1157/41 - sníží klasickou ztrátu tepla z neizolovaných stěn fasády a stropu do půdy a přispěje tak trvale ke snížení potřeby vytápění v zimě a tím ke snížení spotřeby plynu. Tepelná izolace rovněž snižuje prohřívání stěn v létě a přispívá tak k příjemnějším pracovním podmínkám zaměstnanců.
Mezi způsobilé výdaje zde v místě realizace bývalé kasárny patří primárně výdaje na tepelnou izolaci (materiál) a s tím spojené náklady za práci a služby.
Místo realizace: Na Cvičišti 1289, 337 01 Rokycany

Opatření č. 3 - výměna/rozšíření vzduchotechniky v hale č. 2 - nový komplexní systém vzduchotechniky, snižuje spotřebu energie a zlepšuje pracovní prostředí.
Mezi způsobilé výdaje zde v závodě Rokycany patří primárně výdaje na technologická zařízení, dále na instalační práce a úpravy v hale. Navíc se počítá s výdaji na projektovou dokumentaci, příp. i na různá povolení a administrativu.
Místo realizace: Stehlíkova 1111, 337 01 Rokycany

 

 

 

 

 

 

 

Projekt OPZ:        Podpora vzdělání zaměstnanců BORGERS

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Podpora vzdělání zaměstnanců BORGERS“, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005227, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace: BORGERS CS spol. s r.o., Mánesova 2150/81, 301 00 Plzeň
IČ: 49787365
Statutární orgán: Lubor Šabacký, Uwe Hengstermann
Kontaktní osoba: Roman Pikola, projekt@pikola-finanzberatung.cz, tel: 737 688 563

Na projekt bude čerpána dotace z EU ve výši 76%.

Popis / Anotace projektu
Projekt je určen primárně pro nové zaměstnance. Účastníci budou vyučeni ke znalostem a dovednostem nezbytným pro kvalifikovanou pozici operátor výroby.
Alternativně mohou být školeni také ti zaměstnanci, kteří chtějí v rámci firmy změnit pozici a vykonávat činnost operátora výroby.

Realizační tým
Realizační tým se skládá ze zaměstnanců, kteří pracují u BORGERS již dlouhodobě a disponují odpovídajícími zkušenostmi a schopnostmi. Zaměstnanci budou k projektu uvolněni. Projekt bude odpovídajícím způsobem podporován rovněž vedením společnosti a vybaven nezbytnou prioritou, aby realizace mohla nerušeně probíhat.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.