Získali jsme ocenění Firma pro zdraví

Podařilo se nám získat prestižní ocenění Firma pro zdraví na konferenci Péče o zdraví zaměstnanců, která se konala 12. dubna v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ing. Zdeňka Škromacha. Ocenění jsme získali především za naši společenskou odpovědnost a projekt rehabilitace, který byl letos zaveden v závodu ve Stupně, s cílem minimalizovat rizika onemocnění pohybového aparátu zaměstnanců. Ocenění je každoročně předáváno v rámci projektu Firma pro zdraví, jehož garanty jsou například prof. MUDr. Jan Žaloudík, Csc z Masarykova onkologického ústavu či přední český terapeut prof. MUDr. PeaDr. Pavel Kolář.

„To, že naše společnost získala ocenění Firma pro zdraví, nás velice těší. Co nás však těší ještě víc, jsou ohlasy od zaměstnankyň, které program podstoupily a pociťují díky němu velké zlepšení,“ říká jeden z jednatelů společnosti Lubor Šabacký. Programu rehabilitace předcházelo ergonomické měření firmy Premedis s.r.o., jehož cílem bylo optimalizovat pracovní úkony šiček. Měřením bylo zjištěno, že mezi nejvíce namáhané partie u této profese patří zápěstí, krční páteř a bederní páteř. Na základě těchto výsledků společnost zavedla program rehabilitace, díky kterému mohou zaměstnankyně během pracovní doby zdarma navštívit fyzioterapeuta, který provede vyšetření pohybového aparátu a nastaví individuální terapii. „Fyzioterapeut dochází do firmy dvakrát do týdne na pět hodin. V současnosti je vyšetřeno na 43 zaměstnankyň. Součástí léčby je jak přístrojová terapie a tejpování, tak poradenství a instruktáž správných pracovních návyků. Tímto programem bychom rádi předešli dalším potížím s pohybovým aparátem našich zaměstnankyň a docílili tak toho, aby se jim u nás lépe pracovalo,“ říká Marta Párová HR manažerka. Do budoucna firma plánuje rozšíření programu rehabilitace do dalších závodů.

jednatel-spolecnosti-lubor-sabacky    jednatele-lubor-sabacky-vlevo-a-uwe-hengstermann-prebiraji-cenu-v-senatu-parlamentu-cr