Sbíráme víčka pro Kubíčka

1

Ve všech našich závodech zaměstnanci sbírají víčka pro Kubíčka. Společně tak pomáháme rodině Královcových z Kamenného Újezdu u Rokycan financovat rehabilitaci jejich těžce nemocného syna Jakuba, trpícího CDG syndromem. „Víčka jsme 10. října ze všech závodů sesbírali za pomoci Václava Svěchoty a Josefa Matějky a odvezli na místní úřad v Kamenném Újezdu, kde si pytle s víčky převzali. Tentokrát se vybralo celých 6 pytlů. Tímto bych chtěl všem zaměstnancům poděkovat za jejich aktivní účast,“ říká jednatel společnosti Lubor Šabacký.

CDG syndrom je velice vzácné genetické onemocnění, kterým Jakub trpí od narození. Jde o špatnou glykosylaci proteinů, která má vliv na všechny orgány v těle. U tohoto typu onemocnění nejvíce pomáhá právě rehabilitace. Sběr víček z PET lahví a jejich následný prodej do výkupu tak rodině pomůže s úhradou rehabilitací. Firma Borgers CS navíc přispěla částkou 5.000,- Kč na transparentní účet, kde může na Kubíčkovu rehabilitaci přispět každý vložením libovolné částky. Transparentní účet je vedený u MONETA Money Bank, č. ú.: 212926956/0600.

3     2     4